Vytrieď čo najviac odpadu!

Je potrebné pretočiť obrazovku na šírku.

Hra nie je dostupná v tomto rozlíšení.